Opgave workshops

Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen kunt u zich opgeven voor een workshop of scratchkoor. Deelname aan de workshop voor kinderen is gratis, maar opgave is wel verplicht. Al deze activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers!!!

Stemsoort: we willen ook graag weten welke stemsoort u eventueel nog meer zou kunnen zingen (dus niet alleen welke u gewoonlijk zingt). Wanneer stemgroepen meer of minder goed bezet zijn, kunnen we daar rekening mee houden; u kunt dus meerdere stemsoorten opgeven. Mogelijke keuze(n): hoge sopraan, mezzo (lage sopraan), alt, tenor, bariton (hoge bas), bas.

Koor: Vul hier in of u lid bent van een koor, zo ja, welk koor en in welke plaats.

Kosten: Deelname aan één workshop of scratchkoor kost 17,50 euro per persoon. Jeugd tot 18 jaar betaalt niets.

Betaling: Het aangegeven totaalbedrag moet bij opgave betaald worden. Uw opgave is pas definitief indien het juiste bedrag is bijgeschreven op rekening NL50RABO0121169324 t.n.v. de Zwolse Zangraad. Wanneer u zelf de reservering annuleert, vindt geen restitutie plaats. Alleen wanneer een workshop komt te vervallen, bijv. door ziekte van de docent of onvoldoende deelname, vindt terugbetaling plaats.

Bevestiging: Uw inschrijving wordt per mail bevestigd.

Privacystatement: Om administratieve redenen leggen wij de door u opgegeven gegevens vast in een Excelbestand. Er is geen koppeling met andere bestanden. De meeste gegevens worden enkele weken nadat dit evenement heeft plaats gevonden gewist, zodra “Zwolle zingt!” financieel is afgewikkeld. Anoniem wordt het aantal deelnemers per workshop en per woonplaats evenals het wel/niet lid zijn van een koor via een evaluatierapport gerapporteerd aan de subsidieverstrekkers. Alleen uw e-mailadres wordt bewaard om voor de volgende edities van “Zwolle zingt!” een gerichte e-mail te kunnen sturen. Indien u wenst dat uw e-mailadres wordt verwijderd kunt u een mail sturen naar secretaris@zwolsezangraad.nl.


Formulier: Workshops