Opgave koren

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u zich opgeven voor het korenfestival. Een optreden duurt 20 minuten (met 10 minuten wisseltijd).

Zaalvoorkeur: u kunt aangeven in welke zaal u bij voorkeur wilt optreden:

De Hemminkzaal is gereserveerd voor grotere koren. Er is een vleugel beschikbaar, er is geen versterking maar wel een microfoon voor aankondigingen. Inzingen is mogelijk in de erachter liggende artiestenfoyer (hier staat een stagepiano).

De Dommerholtzaal is geschikt voor (pop)koren die hun eigen begeleiders meebrengen en/of gebruik maken van de vleugel. Deze zaal zal voilledig uitversterkt worden. Inzingen is mogellijk in het naastgelegen Papenstraattheater (hier staat een piano ).

De Bovenfoyer links  (aan de straatzijde) is vooral geschikt voor kleinere en/of a capella koren. Hier is een versterkte stagepiano met één microfoon beschikbaar. Inzingen is mogelijk in de naastgelegen Bovenfoyer rechts (hier staat een goede keyboard).

Kosten: Het optreden van koren die lid zijn van de Zangraad is gratis. Door teruglopende subsidieinkomsten zijn er voor koren die geen lid zijn van de Zwolse Zangraad echter wel kosten aan een optreden verbonden. Deze kosten bedragen 10 euro voor een koor t/m 10 zangers, 25 euro voor een koor van 11-30 zangers, 35 euro voor een koor van 31-50 zangers en 50 euro voor een koor van meer dan 50 zangers. Zwolse koren kunnen in plaats daarvan ook overwegen lid te worden van de zangraad, dit is even duur en biedt nog andere voordelen. Zie zwolsezangraad.nl.

Begeleiding: In het vak “Piano nodig” geeft u aan of u tijdens het optreden gebruik wenst te maken van een toetsinstrument. In het voilgende vak kunt u aangeven of u nog andere begeleiders meebrengt dan een pianist en welke instrumenten zij bespelen.

Inzingruimte: Gelieve aan te geven of u hiervan gebruik wenst te maken.

Tijd van voorkeur: U kunt de tijd van voorkeur aangeven en ook wanneer het beslist niet kan. Hier houden we zo veel mogelijk rekening mee. Dit is bijvoorbeeld van belang als de dirigent meerdere optredende koren leidt.

Verplichte nummer: Het is verplicht tenminste één lied en/of een compositie ten gehore te brengen dat gaat over het thema “Vrijheid” (of evt. “Vrede” of een oproep tot een einde aan geweld en onderdrukking). Wilt u de componist en de titel aan ons doorgeven?

Betaling: Uw opgave is pas definitief indien het juiste bedrag is bijgeschreven op rekening NL50RABO0121169324 t.n.v. de Zwolse Zangraad. Wanneer u de reservering annuleert, vindt geen restitutie plaats, wij moeten immers de ruimten gewoon betalen en in uw plaats had een ander koor kunnen optreden.

N.B. laden en lossen is mogelijk bij het laadplatform (rechts van het theater). Parkeren is daar echter niet mogelijk! De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Mediamarkt of de Emmawijk. Bij het Provinciehuis kunt u gratis parkeren.


Formulier: Koren