Startpagina "Zwolle zingt!"

Met 47 koren die lid zijn van de Zwolse Zangraad (met bijna 1.700 zangers), de (nog) niet aangesloten zangers en de vele kerkkoren mag je Zwolle met recht een zangstad noemen. Geen genre zo gek of er is wel een koor voor ... Zie onze website: zwolsezangraad.nl

Het korenfestival  "Zwolle zingt!" was dit jaar op zaterdag 17 februari 2018 van 9.00-17.00 uur in theater Odeon. Het thema was: "vrouwelijke componisten". In drie zalen parallel traden 29 koren op, samen 800 zangers. De koren waren verplicht tenminste één nummer van een vrouwelijke componist uit te voeren. Samen zijn er op die manier 35 composities van vrouwen uitgevoerd (zie de pagina "Verplichte nummers" voor een lijst). In een lezing van de musicvoloog Coert Bremmers is ook uitgebreid aandacht besteed aan het dagthema. Vijf koren gaven hierbij hun medewerking. In totaal zijn er deze dag 1.277 mensen geweest.

Vrouwelijke componisten zijn nauwelijks bekend, onterecht, want er zijn er heel veel (zoek op internet maar eens op "vrouwelijke componisten") en ze hebben prachtige muziek geschreven. Het is daarom dit jaar verplicht dat deelnemende koren tenminste één werk van een vrouwelijke componist uitvoeren.

Maddalena Casulana uitte, in de opdracht van haar Il primo libro de madrigali a quattro voci (1568), trots en zelfbewust de wens “… de wereld te willen laten zien dat het een vergissing is te veronderstellen dat alleen mannen beschikken over intellectuele gaven en dat deze niet voor zouden komen bij vrouwen.” Met deze bundel was zij bovendien de eerste vrouw die haar muzikale werk zelf publiceerde.

Er waren drie workshops gepland: een gratis workshop voor kinderen door Eline Geerdink m.m.v. het kinderkoor Konstantijn, een workshop Gregoriaans door Ditty van den Berg m.m.v. de Schola Cantorum Campensis, Het scratchkoor ging helaas niet door door gebrek aan inschrijvingen.

LAATSTE NIEUWS

De foto's zijn klaar! Zie de pagina "Foto's".

De data van "Zwolle zingt!" voor de komende jaren zijn reeds bekend: 9 februari 2019, 29 februari 2020 en 6 maart 2021, steeds in theater Odeon.

 

                                                                              

"Zwolle zingt!" krijgt subsidie van het fonds  "Stadkamer Amateurkunst" voor de workshops en een structurele subsidie van de gemeente Zwolle.