Programma "Zwolle zingt!" op 17 februari 2018

U kunt het volledige programma downloaden via deze link. Voor de koren (met inzingtijd/-plaats) deze link.

Workshops                                                                                        stand per 16-02-2018

tijd plaats titel kosten docent aantal
09.00-10.20 Foyer Papenstraattheater  Kinderkoor  gratis Eline Geerdink 12/30
09.00-11.00 Bovenfoyer, straatzijde Gregoriaans (ook voor vrouwen) 15 euro Ditty van den Berg 13/30
09.00-10.50 Dommerholtzaal Scratchkoor hedendaagse muziek  15 euro Eugène van Boheemen  05/30
15.00-16.30 Foyer Papenstraattheater Lezing "Vrouwelijke componisten"  gratis Coert Bremmers (8)3/80

 * het eerste getal in de kolom "aantal" is het aantal personen dat zich opgegeven heeft, het tweede getal met maximum aantal deelnemers.

De workshops Gregoriaans en Kinderkoor en de lezing gaan door. Het scratchkoor gaat helaas niet door bij gebrek aan opgaven.

Kinderkoor: Hou je van zingen en vind je het leuk om met een groep kinderen dit samen te oefenen? Geef je dan op voor deze leuke koorworkshop o.l.v. Eline Geerdink, speciaal voor kinderen! In een kleine twee uur gaan we oefenen met liedjes, krijg je tips over goed zingen en sluiten we af met een spetterende presentatie om 10.30 uur in de Hemminkzaal van Theater Odeon. De workshop wordt ondersteund door het kinderkoor Konstantijn. Je hoeft niet eerder in een koor gezongen te hebben. Geef je op via de pagina "Opgave"!

In de workshop Gregoriaans gaat Ditty van den Berg de deelnemers vertellen over de ontwikkelings-geschiedenis, de soorten gezangen, de verschillende modi maar ook over de neunen. Het zelf zingen en ervaren van deze zaken staan centraal in deze workshop. Met hulp van de door haar geleide Schola Cantorum Campensis zullen een aantal Gregoriaanse gezangen worden ingestudeerd die passen bij de liturgische tijd van het jaar: de 40-dagentijd. Dit zijn  de antifoon Dominum Deum met Dixit Dominus (psalm 110), Kyrië uit de 17e Gregoriaanse mis, Resp Breve Sana animam meam, Antifoon met psalm 117 Hosanna Filio met Confitemini en Hymne met refrein Attende Domine (klik op de titels in cursief voor een YouTube-filmpje). E.e.a. wordt om 11.30 uur uitgevoerd in de Hemminkzaal. De gezangen die de Schola aansluitend zal zingen, zullen ook grotendeels uit deze liturgische periode komen. N.B. Het betreft een gemengd koor: ook vrouwen kunnen zich voor deze workshop inschrijven. Tijdens de workshop ontvangt u een hand-out.

De term "scratchkoor" betekent "met niets beginnen". Dat wil zeggen dat er een koor ontstaat uit mensen die elkaar in principe niet kennen. Zij zijn geen leden van een bestaand koor, sterker nog je hoeft helemaal geen lid van een koor te zijn. Het kan een opstap zijn om te ervaren of een koor iets voor je is. Het adhoc-koor oefent twee uur met elkaar o.l.v. Eugène van Boheemen en presenteert het ingestudeerde daarna om 12.00 uur in de Hemminkzaal. Dit jaar wordt er geen muziek opgestuurd. Het Scratchkoor is geheel gewijd aan het werk van Tera de Marez Oyens (1932-1996): componiste, dirigente en docente (vanaf 1977 aan het ArtEZ-conservatorium in Zwolle, Eugène heeft zelfs nog les van haar gehad) . Zij is o.a. bekend door 13 bijdragen aan het Liedboek voor de Kerken (w.o. "Een mens te zijn op aarde") en elektronische muziek. Volg de link voor haar biografie. Op YouTube is wel muziek van haar te vinden. Eugène: "De muziek is het leukst zo direct als kennismaking met haar manier van musiceren. En zeker toegankelijk, het vraagt alleen een wat andere benadering. Ritmische spreekteksten, een canon, wat akkoorden. Tera’s muziek heeft vooral ook een educatieve kant en een voorbereiding op werken met en luisteren naar “moderne” klanken (jaren 70/80 van de vorige eeuw). Heel leuk en inspirerend om mee bezig te zijn". Deze workshop gaat niet door!

De lezing van Coert Bremmers over vrouwelijke componisten door de eeuwen heen, zal worden geïllustreerd door korte optredens van enkele koren met hun keuze(n) van het verplichte nummer. Deze lezing is gratis, maar wij verzoeken u zich daar wel voor op te geven. Aansluiten op de dag zelf is mogelijk voor zo ver er nog stoelen vrij zijn.

 

 Kooroptredens

Foyer Papenstraattheater Hemminkzaal Dommerholtzaal
a capella koren grote koren   popkoren  
11.00-11.20 VOKZZ 10.30-11.00 presentatie Kinderkoor, gevolgd door optreden Kinderkoor Konstantijn 11.00-11.20 De Jonkvrouwen
11.30-11.50 Isala Cantat 11.30-11.50 presentatie Gregoriaans, gevolgd door optreden Schola Cantorem Campensis 11.30-11.50 Melodysingers
12.00-12.20 Na8ten 12.00-12.20 presentatie Scratchkoor 12.00-12.20 On Cue
12.30-12.50 Slavisch Byzantijns Koor 12.30-12.50 The Second Voices 12.30-12.50 Octopus Schoolkoor
13.00-13.20 Multiple Voice 13.00-13.20 Cantiamo 13.00-13.20 Wresinskikoor
13.30-13.50 Barokkoor 13.30-13.50 Gioia 13.30-13.50 MusicalConcertKoor
14.00-14.20 Convocaal 14.00-14.20 Chr. Gemengd Koor 14.00-14.20 Swingshift
14.30-14.50 InnSingers 14.30-14.50 Musica Vocalis 14.30-14.50 Blent
15.00-16.30 lezing Coert Bremmers 15.00-15.20 koor 30 15.00-15.20 Shantycrew Buitenboord
    15.30-15.50 De Koor 15.30-15.50 HoorHaar
    16.00-16.20 Promise 16.00-16.20 Code Blauw
    16.30-16.50 koor 31 16.30-16.50 BlueBird Voices

 


Gregoriaans kun je niet op een midi voorspelen, het is het mooiste om het te ondergaan tijdens de cursus, direkt en live!