Opgaveformulieren voor koren en workshops

Opgaveformulier koren

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u zich opgeven voor het korenfestival. Een optreden duurt 20 minuten (met 10 minuten wisseltijd).

Podium: u kunt aangeven in welke zaal u bij voorkeur wilt optreden:

De Hemminkzaal is gereserveerd voor grotere koren. Er is een vleugel beschikbaar, er is geen versterking maar wel een microfoon voor aankondigingen. Inzingen is mogelijk in het Papenstraattheater (hier staat een piano).

De Dommerholtzaal is geschikt voor (pop)koren die hun eigen begeleiders meebrengen en/of gebruik maken van de vleugel. Deze zaal zal voilledig uitversterkt worden. Inzingen is mogellijk in de naastgelegen Artiestenfoyer (hier staat een stagepiano ).

De Bovenfoyer links  (aan de straatzijde) is vooral geschikt voor kleinere en/of a capella koren. Hier is een versterkte stagepiano met één microfoon beschikbaar. Inzingen is mogelijk in de naastgelegen Bovenfoyer rechts (hier staat een goede keyboard).

Kosten: Het optreden van koren die lid zijn van de Zangraad is gratis. Door teruglopende subsidieinkomsten zijn er voor koren die geen lid zijn van de Zwolse Zangraad echter wel kosten aan een optreden verbonden. De Zwolse koren betalen immers contributie aan de Zangraad. Deze kosten bedragen 10 euro voor een koor t/m 10 zangers, 25 euro voor een koor van 11-30 zangers, 35 euro voor een koor van 31-50 zangers en 50 euro voor een koor van meer dan 50 zangers. Zwolse koren kunnen in plaats daarvan ook overwegen lid te worden van de zangraad, dit is even duur. Zie zwolsezangraad.nl.

Begeleiding: In het vak "Toetsinstrument nodig" geeft u aan of u tijdens het optreden gebruik wenst te maken van een toetsinstrument. In het vak daaronder kunt u aangeven of u nog andere begeleiders meebrengt dan een pianist en welke instrumenten zij bespelen.

Inzingruimte: Gelieve aan te geven of u hiervan gebruik wenst te maken.

Tijd van voorkeur: U kunt de tijd van voorkeur aangeven. Hier houden we zo veel mogelijk rekening mee. Dit is bijvoorbeeld van belang als de dirigent meerdere optredende koren leidt.

Verplichte nummer: Het is verplicht tenminste één oorspronkelijk Nederlandstalig (dus niet vertaald uit een andere taal) lied en/of een compositie van een Nederlandse of Vlaamse componist ten gehore te brengen. Wilt u de componist en de titel aan ons doorgeven?

Betaling: Het aangegeven bedrag moet bij opgave betaald worden. Uw opgave is pas definitief indien het juiste bedrag is bijgeschreven op rekening NL50RABO0121169324 t.n.v. de Zwolse Zangraad. Wanneer u de reservering annuleert, vindt geen restitutie plaats, wij moeten immers de ruimten gewoon betalen en in uw plaats had een ander koor kunnen optreden.

Bevestiging: Na opgave wordt het optreden van uw koor z.s.m. (meestal dezelfde dag nog) op de website, op de pagina Programma, aangegeven.

Laden en lossen is mogelijk bij het laadplatform (rechts van het theater). Parkeren is daar echter niet mogelijk! De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Mediamarkt of de Emmawijk. Bij het Provinciehuis kunt u gratis parkeren.

Formulier: Opgaveformulier koren

Opgaveformulier workshops

Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen kunt u zich opgeven voor een workshop of scratchkoor. Deze opgave wordt bevestigd. Deelname aan de workshop voor kinderen is gratis, maar opgave is wel verplicht. Al deze activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers!!!

Stemsoort: we willen ook graag weten welke stemsoort u eventueel nog meer zou kunnen zingen (dus niet alleen welke u gewoonlijk zingt). Wanneer stemgroepen meer of minder goed bezet zijn, kunnen we daar rekening mee houden; u kunt dus meerdere stemsoorten opgeven. Mogelijke keuze(n): hoge sopraan, mezzo (lage sopraan), alt, tenor, bariton (hoge bas), bas.

Koor: Vul hier in of u lid bent van een koor, zo ja, welk koor en in welke plaats.

Kosten: Deelname aan één workshop of scratchkoor kost 15 euro per persoon. Jeugd tot 18 jaar betaalt niets.

Betaling: Het aangegeven totaalbedrag moet bij opgave betaald worden. Uw opgave is pas definitief indien het juiste bedrag is bijgeschreven op rekening NL50RABO0121169324 t.n.v. de Zwolse Zangraad. Wanneer u zelf de reservering annuleert, vindt geen restitutie plaats, wij moeten immers de docenten en de ruimten toch betalen. Alleen wanneer een workshop komt te vervallen, bijv. door ziekte van de docent of onvoldoende deelname, vindt terugbetaling plaats.

Bevestiging: Uw inschrijving wordt per mail bevestigd.

Privacystatement: Om administratieve redenen leggen wij de door u opgegeven gegevens vast in een Excelbestand. Er is geen koppeling met andere bestanden. De meeste gegevens worden enkele weken nadat dit evenement heeft plaats gevonden gewist, zodra "Zwolle zingt!" financieel is afgewikkeld. Anoniem wordt het aantal deelnemers per workshop en per woonplaats evenals het wel/niet lid zijn van een koor via een evaluatierapport gerapporteerd aan de subsidieverstrekkers. Alleen uw e-mailadres wordt bewaard om voor de volgende edities van "Zwolle zingt!" een gerichte e-mail te kunnen sturen. Indien u wenst dat uw e-mailadres wordt verwijderd kunt u een mail sturen naar secretaris@zwolsezangraad.nl.

Formulier: Opgaveformulier workshops